Затверджено позачерговим
Конгресом в Дордрехті
23 червня 2010

Статут UNIMA
(Міжнародна Спілка діячів театру ляльок)

 

1) ЦІЛІ ТА ЗАСОБИ
2) ЧЛЕНСТВО В UNIMA
а) права членів
б) обов'язки членів
в) втрата членства
3) КЕРІВНІ ОРГАНИ UNIMA
а) Конгрес
б) Рада
в) Виконавчий Комітет, Президент, Генеральний секретар, Скарбник та Віце-президент
г) Аудиторська комісія
д) Національні центри та представництва
4) Офіційна назва, Головний офіс, Юридичне представництво
5) Офіційні Мови
6) Фінанси
7) Ліквідація

ПРЕАМБУЛА

UNIMA - це міжнародна неурядова організація, що об'єднує людей з усього світу, які сприяють розвитку мистецтва ляльководіння з метою використання цього мистецтва для розвитку людських цінностей, таких як мир і взаєморозуміння серед людей незалежно від раси, політичних та релігійних переконань і відмінностей в культурі, у відповідності до поваги фундаментальних людських прав, які визначаються у Загальній декларації прав людини Організації Об'єднаних Націй від 10 грудня 1948 року.

1. ЦІЛІ І ЗАСОБИ

Мета UNIMA - просувати лялькове мистецтво. Мета може бути досягнута наступними засобами:

1) Налагодженням контактів і обміном інформацією між лялькарями всіх країн і континентів, використовуючи доступні засоби комунікації.
2) Організацією конгресів, конференцій, фестивалів, виставок і конкурсів або здійснення підтримки UNIMA
3) Здійсненням допомоги членам Організації у задоволенні демократичних, фінансових та юридичних інтересів у рамках їх професійної діяльності, особливо через рекомендації та звернення до компетентних органів.
4)  Забезпеченням  проведення професійних тренінгів.
5) Проведенням  історичних, теоретичних та наукових досліджень.
6)  Збереженням  традицій, та підтримці  відродження  мистецтва театру ляльок.
7) Популяризацією  мистецтва театру ляльок  як засобу для етичного та естетичного виховання.
8) Участю у діяльності міжнародних організацій зі схожими цілями.

2. 1) ЧЛЕНСТВО В UNIMA

1. Усі люди, зацікавлені в ляльковому мистецтві, можуть бути членами UNIMA.
2. Членство в UNIMA може бути індивідуальним та колективним.
3. Членство відбувається через Національні центри UNIMA. У країнах, де відсутні Національні центри, членство відбувається безпосередньо через генерального Секретаря.
4. Національні центри приймають у члени людей та організації відповідної національної належності або з постійним представництвом в країні. Якщо з особистих, культурних або будь-яких інших причин людина або організація бажає стати членом Національного центру не у рідній країні або у країні де відсутнє представництво, такий претендент повинен направити свою заявку до Виконавчого комітету. Комітет винесе своє рішення після консультації з Національним центром.
5. У разі відхилення заявки на членство Національним центром або Генеральним секретарем, кандидат може подати апеляцію до Виконавчого комітету.
6. Особи з винятковими заслугами в розвитку лялькового мистецтва і міжнародним статусом можуть отримати почесне членство в UNIMA.

2) ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

1. Кожен член UNIMA повинен:
- Сприяти досягненню цілей UNIMA;
- Поважати Cтатут UNIMA, Правила і Процедури;
- Сплачувати членські внески Національному центру або Генеральному конгресу.

Почесні члени не сплачують внески.

3) ВТРАТА ЧЛЕНСТВА

Не можуть бути  членами UNIMA

1. Ті, хто були виключені з організації через діяльність, яка не  відповідає фундаментальним принципам UNIMA, або через серйозні порушення Статуту;
2) Ті, хто представив прохання про його / її / відставку в письмовій формі;
3) Ті, хто не сплачував членські внески протягом більш ніж одного року.

Рішення про виключення виноситься Національним центром, а при його відсутності Виконавчим комітетом.

Члени, виключені Національними центрами, можуть подати апеляцію до Виконавчого комітету. У випадку, якщо рішення винесено Виконавчим комітетом, апеляція подається в Конгрес.

У випадку, якщо Національним центр не сплачує членські внески протягом двох років без згоди Виконавчого комітету, або якщо його діяльність більше не відповідає основним принципам UNIMA, він втрачає свої права і може бути виключений з UNIMA Виконавчим комітетом.

3. Керівні органи UNIMA.

Керівними органами UNIMA є: Конгрес, Рада, Аудиторська комісія, Виконавчий комітет, Генеральний Секретаріат, Комісія, Національні центри та представництва.

3а) Конгрес це вищий орган UNIMA. Він складається з обраних радників, представників, членів Виконавчого комітету які вибули, та присутніх членів Організації. Радники і члени Виконавчого комітету які вибули,  мають право тільки голосувати.

Конгрес проводиться принаймні один раз на чотири роки. Він може приймати рішення, за умови присутності принаймні однієї третини його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

Спеціальний Конгрес повинен бути скликаний, за бажанням щонайменше  двох третин членів Ради або Національних центрів.

Конгрес має найвищі повноваження, щодо  управління UNIMA:
1) затверджує звіт про діяльність Виконавчого Комітету;
2) затверджує звіт Аудиторской комісії;
3) приймає рішення про направлення та програмі діяльності на період до наступного Конгресу;
4) знайомиться зі складом Ради на майбутній термін і обирає додаткові десять членів Ради. Від однієї країни може бути обраний тільки один радник.
5) затверджує зміни до Статуту і Правилам процедури;
6) має справу з діями і пропозиціями для підготовки представлених резолюцій;
7) приймає рішення за скаргами і апеляціями;
8) оголошує  Почесних президентів;
9) обирає членів Виконавчого комітету та Аудиторської  комісії;
10) обирає президента, віце-президентів, генерального секретаря і скарбника з членів Виконавчого комітету;
11) формує комісії, визначає їх завдання і обирає своїх президентів;
12) встановлює плату за міжнародне  і пряме членство;
13) знайомиться зі звітами з національних центрів, комісій, представництв та міжнародних груп.

Тільки національні центри і учасники, які виплатили свої внески в повному обсязі, мають право бути представленими в Конгресі UNIMA.

3б) РАДА UNIMA

Рада UNIMA складається з радників, демократично обраних національними центрами принаймні, за 9 місяців до кожного Конгресу строком на чотири роки, призначених представників, десяти додаткових Радників, обраних на попередньому з'їзді, членів Виконавчого комітету та присутніх членів. Тільки радники і члени Виконавчого комітету мають право голосу.

У разі смерті радника, відставки або зняття з посади, Національному центру дозволяється ініціювати вибори нового радника на період, що залишився до закінчення терміну.

Національний центр має право обирати радників; двох - якщо число його членів перевищує 100, трьох радників і чотирьох -  якщо число членів перевищує 200.

3в) Виконавчий комітет, президент, генеральний секретар, скарбник і віце-президенти

Виконавчий комітет контролює діяльність UNIMA у період між з'їздами.

Виконавчий комітет має наступні завдання:
1) здійснювати програму діяльності, визначену Конгресом;
2) стежити за дотриманням Статуту і Правил процедури
3) розглядати доповіді і резолюції щодо його;
4) затверджувати річний бюджет UNIMA і його використання;
5) затверджувати річний звіт Генерального секретаря.

Президент:
1) представляє  UNIMA  з усіх правових питань;
2) головує у Виконавчому комітеті та Раді;
3) представляє  UNIMA  у  інших міжнародних організаціях;
4) відповідає за дотримання Статуту і Правил процедури.

Генеральний секретар
1) координує діяльність UNIMA;
2) інформує Національні центри про заходи та організовує роботу Виконавчого комітету;
3) відповідає за співробітників Генерального секретаріату, ведення архівів і за ефективність Генерального секретаріату;
4) Генеральний секретар несе відповідальність за фінансові справи UNIMA разом з скарбником.
Віце-президенти представляють або замінюють  Президента, у разі необхідності. Вони роблять це в тому порядку, в якому вони були обрані: першим є той, хто отримав найбільшу кількість голосів.
Аудиторська комісія
Аудиторська комісія контролює рахунки UNIMA, їх керування Генеральним секретарем і надає доповідь Конгресу.
Члени Аудиторської комісії не можуть бути членами Виконавчого комітету.
Аудиторська комісія складається з трьох членів. Рішення приймаються, якщо, принаймні, два члена присутні.

Національні центри та представництва.

Національний центр UNIMA може бути створений двома способами:
1) Принаймні, десятьма членами (індивідуальними чи колективними) з країни;
2) На базі національної лялькової організації, яка вже існує.

У кожній країні може існувати тільки один Національний центр. Центр може складатися з регіональних відділень.

Запит на створення Національного центру повинен бути адресований Виконавчому комітету для затвердження, і повинен містити наступні пункти:
1) Те, що Центр складається з, щонайменше десяти членів (індивідуальних чи колективних);
2) Те, що центр визнає і застосовує Статут і Правила процедури UNIMA.

У кожному разі, Національний центр повинен представити свої Статути і правила процедури у Виконавчий комітет для затвердження.

Кожен Національний центр проводить свою діяльність на основі власного Статуту. Він повинен підтримувати контакт з Генеральним секретарем і має виконувати рішення, прийняті міжнародними органами UNIMA.

Генеральний секретар може призначити представника UNIMA в країні, де немає національного центру. Тривалість мандата представника становить один рік. Він може бути продовжений у виняткових випадках до двох років за рішенням Виконавчого комітету.

Представник, це, перш за все тимчасовий контакт UNIMA, він має наступні функції:
1) налагодження зв'язків між ляльководами у країні з метою створення Національного центру;
2) підтримка постійного зв'язку з Генеральним секретаріатом.

Кілька Національних центрів можуть об’єднуватися у міжнародні групи. Міжнародні групи повинні інформувати Виконавчий комітет, через Генерального секретаря, про всю їх діяльність.

4. ОФІЦІЙНА НАЗВА, ГОЛОВНИЙ ОФІС І ЮРИДИЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО

Офіційна назва Організації -  UNIMA (Міжнародна Спілка діячів театру ляльок).

Головний офіс UNIMA є офісом Генерального секретаріату.

У правових питаннях UNIMA представляє Президент або, в разі  неможливості  Віце-президент.

5. ОФІЦІЙНІ МОВИ УНІМА

Мовами, прийнятими в UNIMA є: французька, німецька, англійська, російська та іспанська, а також мова країни, у якій проводяться Конгрес, Рада, або зустріч Виконавчого комітету.

6. ФІНАНСИ

UNIMA фінансується:
1) членським внесками;
2) надходженнями від пожертвувань, заповітів або субсидій;
3) різними доходами, що отримані в результаті діяльності організації.

Активами UNIMA управляє Генеральний секретар.

7. ЛІКВІДАЦІЯ

Рішення щодо розпуску UNIMA приймається на з'їзді більшістю не менше  двох третин голосів.

Рішення про процедуру ліквідації  приймає Конгрес.

0
0
0
s2sdefault

Розміщення інформації на сайті UNIMA-УКРАЇНА

Для розміщення Вашої інформації (текст та/або медіа-матеріали) на сайті UNIMA-Україна надішліть її на електронну адресу unima.ua@gmail.com з поміткою "новина", "публікація", "вакансія", "резюме", "фестивалі" або "театри України".

Ми обов'язково розмістимо інформацію у відповідному розділі.