Затверджено позачерговим
Конгресом в Дордрехті
23 червня 2010

ПРАВИЛА та ПРОЦЕДУРИ  UNIMA
(Міжнародна Спілка діячів театру ляльок)


І - ЦІЛІ ТА ЗАСОБИ
II - ЧЛЕНСТВО В UNIMA
III - КЕРІВНІ ОРГАНИ UNIMA
А) Конгрес
Б) Вибори
В) Рада
Г) Виконавчий комітет, президент, генеральний секретар і скарбник;
Д) Ревізійна комісія
Е) Національні центри та представництва
IV - Офіційна назва, головні офіси та юридичне представництво
V - Офіційні мови UNIMA
VI  - ФІНАНСИ

І - Цілі та засоби (Статут: § 1)

I.1) Організатори заходів, які відносяться до мистецтва ляльководіння, можуть проводити ці заходи зі схвалення UNIMA.
I.2) Міжнародне схвалення заходів, які відносяться до мистецтва ляльководіння, може бути надано Виконавчим комітетом, а національне схвалення від Національного центру.
I.3) Організатори заходів, які відносяться до мистецтва ляльководіння,  під схваленням UNIMA повинні розуміти  відповідність цих заходів Статуту UNIMA і повинні інформувати Генерального секретаря про свою програму заздалегідь.
I.4) Схвалення включає в себе право застосовувати логотип УНІМА і напис "зі схвалення УНІМА" по всій документації.

II - ЧЛЕНСТВО В UNIMA (Статут: § 2)

II.1) Генеральний секретар інформує Виконавчий комітет на кожному засіданні про загальне число членів, на основі інформації, яка щорічно надходить від національних центрів і представників. Міжнародний членський квиток, на французькій або англійській мові, видається Генеральним секретарем кожному члену, безпосередньо або через Національний центр.
II.2) Член UNIMA має права голосу тільки в одному Національному центрі. Членство у більш ніж одному Національному центру допустимо тільки там, де Статут інших національних центрів має пункти для спеціального членства без права голосу.
II.3) Кандидатури на почесне членство UNIMA можуть бути запропоновані національними центрами або Виконавчим комітетом. Кожен Національний центр не може запропонувати більш ніж одну кандидатуру кожні чотири роки. Виконавчий комітет призначає почесних членів. Всі пропозиції про почесне членство повинні бути спрямовані до Виконавчого комітету через Генерального секретаря як мінімум за вісімнадцять місяців до наступного Конгресу, і повинні супроводжуватися відповідними коментарями, в тому числі короткою біографією і причинами для вибору кандидата.
Виконавчий комітет може виносити одну кандидатуру на посаду почесного президента UNIMA, затвердженого в наступному Конгресі. Почесний президент, що обирається з'їздом, може служити в будь-якій національній або міжнародній організації UNIMA, але не може бути голосуючим членом Виконавчого Комітету. Він завжди запрошуються на засідання Виконавчого комітету з правом дорадчого голосу.

III - Керівні органи УНІМА (Статут: § 3)

III.A) Конгрес (Статут: §3.a)
III.A.1) Конгрес скликається Генеральним секретарем за погодженням з Президентом. Розташування Конгресу визначається попереднім Конгресом. У разі, якщо Конгрес не відбувся, або якщо місце та / або дата змінилася, Виконавчий комітет визначає нове місце і дату.  Хостінг Конгресу має бути покладеним на Національний центр, який звернувся до нього і який повинен забезпечити фінансові та технічні засоби, необхідні для його нормального функціонування. Генеральний секретар направляє повідомлення про терміни і місце майбутнього Конгресу всім національним центрам, радникам і представникам. Національні центри і представники негайно повинні передати повідомлення всім членам. Якщо країна не має ні національного центру, ні представництва, Генеральний секретар направляє повідомлення безпосередньо кожному члену. Повідомлення надсилається як мінімум за шість місяців до початку Конгресу, і містить всю доступну та актуальну інформацію про місце та дату проведення з'їзду, у тому числі Конгрес-файл, який повинен включати в себе:
1) Порядок денний;
2) Адміністративний протокол від Генерального секретаря про роботу Секретаріату в період з попереднього Конгресу;
3) Передбачувану діяльність на майбутній чотирирічний термін;
4) Звіт виборчої комісії;
5) Можливі пропозиції про внесення змін до Статуту та / або в Правила процедури;
6) Пропозиції щодо місця знаходження наступного Конгресу, з супутньою документацією не більш двох сторінок;
7) Пропозиції, що супроводжуються коментарями Виконавчого комітету чи Генерального Секретаря;
8) Фінансовий звіт за попередній термін;
9) Попередній бюджет на майбутній термін.
III.A.2) Кожний член, кожен Національний центр кожної комісії має право вносити пропозиції, які будуть включені до порядку денного в пункти 12, 14, 15, 16, 20, 23 і 26 та представити їх Генеральному секретарю для включення їх в Конгрес-файл не пізніше, ніж за сім місяців до Конгресу.  Конгрес може прийняти або відхилити пропозицію що надійшла з запізненням терміну.
III.A.3) Конгрес приймає рішення про програму UNIMA на наступні чотири роки і, зокрема рішення про цілі і завдання робочих комісій. Хоча президент кожної комісії, як правило, член Виконавчого комітету, Конгрес може прийняти інше рішення. У кожному разі, президент Комісії вибирає членів цієї комісії. Комісії повинні надати щорічний звіт про їх діяльність Виконавчому комітету, кожному Консульству і кожному Конгресу. Члени Виконавчого Комітету мають право брати участь у засіданнях комісій.
III.A.4) Генеральний секретар призначає перед кожним конгресом реєстраційне бюро, для перевірки права голосу і поширення картки для голосування для всіх радників, які мають право голосу.
III.A.5) Порядок денний Конгресу складається з п'яти сеансів. Кожна сесія за можливістю, проводиться протягом чотирьох годин у ранковий період. Якщо це не можливо, дві сесії повинні бути організовані в той же день (вранці та вдень). У кожному разі, має бути затверджена нічна перерва  у період між сесіями II і III і між сесіями III і IV.
III.A.6) порядок  денний з'їзду полягає в наступному:

СЕСІЯ І
1) Відкриття Конгресу Президентом UNIMA. Вітальне слово Президента від Національного центру, який приймає Конгрес.  Інші офіційні вітання;
2) Читання Порядку денного Генеральним секретарем;
3) Вибори керівного президента Конгресу і двох секретарів.
4) Вибори додаткових незалежних радників, за допомогою виборчої комісії. (Статут: §3.a.4.4 і R.O.P. III.B.5.);
5) Подання списку нових Почесних членів Президентом UNIMA від попереднього Виконавчого комітету (Статут: 2.6 і ROP II.3);
6) Доповідь бюро реєстрації (ROP III.A.4) та представлення Генеральним секретарем  членів Ради;
7) Доповідь Виконавчого комітету Генерального секретаря;
8) Звіт Аудиторскої комісії (Статут: §3.d і ROP III.E);
9) Декларація про результаті виборів додаткових радників;
10) Голосування остаточного зняття відповідальності з попереднього Виконавчого комітету;
11) Доповідь Комітету з виборів (ROPIII.B.2 і 3).

СЕСІЯ II
12) Звіти національних центрів, комісій, міжнародних груп (Статут: §3.e.6 і ROP III.F.4) і представництв.

СЕСІЯ III
13) Обрання Виконавчого Комітету;
14) Можливі зміни Статуту та / або Правил процедури;
15) Подання кандидатів для хостінгу наступного Конгресу з подальшим голосуванням про прийняття однієї з кандидатур;
16) Пропозиції, включені в Конгрес-файл;
17) Декларація про результати виборів нового виконавчого комітету;
18) Подання кандидатур на пост президента, Генерального секретаря, скарбника та аудиторської комісії.

СЕСІЯ IV
19) Обрання генерального президента, секретаря, скарбника та членів Ревізійної комісії UNIMA;
20) Відкриті дискусії щодо програми на найближчі чотири роки. (Ці дискусії можуть займати всю сесію, але, на прохання виборчої комісії можуть бути відповідним чином перервані, для переходу до пунктів з 21 по 24 порядку денного;
21) Декларація про результати виборів пункту 19;
22) Подання кандидатур і вибори двох заступників Голови;
23) Закріплення сум членських внесків для національних центрів і прямих членів (див ROPVI.1);
24) Декларація про результати виборів віце-президентів;
25) Введення в посаду нового Виконавчого комітету.

СЕСІЯ V
26) Створення та / або підтвердження комісій і визначення їх цілей. Вибори президентів комісій;
27) Різне;
28) Закриття конгресу.

III.B) ВИБОРИ (Статут: § 3)

III.В.1) Голосування в Раді і на Конгресі, як правило, здійснюється підняттям рук власників карток голосування. Якщо виборець бажає, голосування може бути таємним.
III.B.2) За два роки до Конгресу Рада обирає виборчу комісію яка складається з трьох осіб, що не можуть бути членами Виконавчого комітету протягом наступних чотирьох років.
III.B.3) Виборча комісія має наступні завдання:
1) Надсилати запити до національних центрів щодо списку кандидатів до Виконавчого комітету. Кожен список може складатися з числа кандидатів, який не перевищує число радників у цій країні. Список може включати висуванців від інших країн-членів. Важливо, щоб пропозиції щодо кандидатури враховували компетентність, досвід та практичні здібності кандидатів, щоб вони могли взяти участь у роботі, а також їх географічні корені. Використовується Стандартний інформаційний лист, який поширюється виборчою комісією. Кожен кандидат повинна прийняти його/її кандидатуру в письмовій формі. Без цього  ім'я кандидата не повинно розглядатися у виборчій комісії. Висування кожної кандидатури повинне супроводжуватися:
а) поясненням придатності кандидата;
б) відповідністю кваліфікації та діяльності;
в) короткою біографією;
г) підписаною угодою на кандидатуру
д) фотографією паспортного розміру.
Кандидатури повинні бути отримані виборчою комісією принаймні за вісім місяців до Конгресу;
2) Перевіряти допустимість  усіх перерахованих кандидатів;
3) Складати списки кандидатів із зазначенням центру, членом якого він є, та резюме з супровідною документацією;
4) Представляти генеральному секретарю, принаймні, за сім місяців до Конгресу, повний звіт за підсумковим списком, визначений у пункті 3 цієї статті, з доповіддю про відповідність. Перелік і звіт буде частиною Конгрес-файлу;
5) Готувати карту голосування і бюлетені, які повинні бути розподілені на кожного радника з правом голосу і членів попереднього Виконавчого комітету. Посвідчення для голосування повинні бути використані, щоб голосувати підняттям рук, бюлетені повинні бути використані на виборах.
Використовуються сім бюлетенів:
- Один для обрання додаткових радників;
- Один для обрання Виконавчого комітету;
- Один для обрання Президента;
- Один для обрання заступників Голови;
- Один для обрання Генерального секретаря;
- Один для обрання скарбника;
-  Один для Ревізійної комісії;
6) Працювати під час з'їзду, як Бюро голосування, відповідальне за правильність проведення та результатів усіх виборів.
III.B.4) У пункті 3 порядку денного, Конгрес обирає керуючого президента серед присутніх членів, за винятком тих, які є кандидатами до Виконавчого комітету. Він / вона повинен виконувати його / її обов'язки до пункту 25 Порядку денного.
III.B.5) У точці 4 порядку денного, керуючий президент пропонує Конгресу можливість обрання десяти додаткових незалежних членів Ради. Кожен радник має право запропонувати одного кандидата, обраного зі справжніх або відсутніх членів, за винятком членів власної країни. Якщо запропонований член присутній, він / вона повинен підтвердити свою кандидатуру, погодившись з нею. Якщо запропонований член відсутній, радник може підтвердити кандидатуру, надавши президенту письмовий документ, підписаний запропонованим кандидатом, що засвідчує його згоду.
Десять кандидатів, які отримали найбільшу кількість голосів обираються до складу Ради на наступний чотирирічний термін. Десять радників, обрані таким чином, включаються до списку членів Ради, опублікованому Генеральним секретарем окремою групою, їх імена повинні бути вказані у алфавітному порядку.
III.B.6) Листи виборчої комісії повинні бути представлені в Конгресі принаймні на наступних трьох з п'яти офіційних мовах UNIMA: англійська, французька, іспанська.
III.B.7) Обрання членів Виконавчого комітету може бути розділене на два тури. Конгрес визначає кількість для вибору в першому турі, решта вибираються під час повторного голосування. Загальне число членів Виконавчого комітету не повинно перевищувати вісімнадцять. Кожен виборець може голосувати за стількох кандидатів, за скільки хоче, але не більше вісімнадцяти.
III.B.8) Кількість голосів, що припадають на кожного кандидата у Виконавчий комітет, незалежно від того обрано його чи ні, має бути вказана у пункті 17 Порядку денного.
III.B.9) До Виконавчого комітету обираються кандидати, що отримали найбільшу кількість голосів. Для кожного обраного кандидата Кількість голосів повинна становити не менше однієї чверті від загального числа поданих голосів. Це обмеження не застосовується, якщо є другий тур голосування.

III.C) Рада (Статут: §3.b)
III.C.1) Збори Ради проводяться як мінімум один раз між двома з'їздами.
III.С.2) Рада скликається Генеральним секретарем за погодженням з Президентом. Місцезнаходження Ради визначається Виконавчим комітетом. Хостінг засідання Ради покладається на Національний центр, за зверненням якого вона скликається і який повинен забезпечити фінансові та технічні засоби, необхідні для нормального функціонування. Генеральний секретар направляє повідомлення про терміни і місце наступної Ради усім національним центрам, радникам, представникам і прямим учасникам. Центри та представники повинні негайно передати повідомлення для всіх членів. Повідомлення надсилається принаймні за дванадцять місяців до Ради і воно повинно включати в себе порядок денний встановлений спільно Президентом і Генеральним секретарем.
III.C.3) Рада UNIMA має право приймати рішення, за умови, присутності або представництва принаймні однієї третини її членів. Рішення Ради приймаються простою більшістю.
III.C.4) У Конгресі UNIMA і Раді мають право бути представленими тільки ті національні центри і учасники, які виплатили свої внески в повному обсязі.
III.C.5) Якщо одна третина радників вимагає позачергове засідання Ради, Президент та Генеральний секретар повинні бути проінформовані про  це і повинні скликати сесію протягом шести місяців.
III.C.6) У разі неможливості проведення засідання Ради між двома з'їздами, з причин відсутності фінансів або не відповідності умовам місця проведення, або з якоїсь іншої причини, Президент і Генеральний секретар можуть ініціювати поштовий бюлетень з актуальних питань за умови, що дотримується двомісячний термін між поданням питання і голосуванням. Президент та Генеральний секретар спільно відповідають за правильність проведення процедури і результати голосування. Голосування не буде підтверджено, якщо принаймні одна третина радників не голосувала.
III.C.7) Генеральний секретар призначає перед кожною Радою бюро реєстрації, яке перевірятиме права голосу і поширюватиме картки для голосування всіх радників, які мають право голосу.
III.C.8) Кожен радник і кожен член Виконавчого комітету має один голос. У разі неможливості присутності радника або члена Виконавчого Комітету на засіданні Ради, він має право надати довіреність іншому раднику або члену Виконавчого комітету. Тим не менше, ніхто не може використовувати більш ніж два додаткові голоси.
III.C.9) Радники, як спостерігачі, можуть брати участь у засіданнях Виконавчого комітету. Всі радники повинні отримати повідомлення про такі зустрічі так само, як члени виконавчого комітету, принаймні за шість місяців до скликання.
III.C.10) Головуючим Ради є Президент UNIMA.
III.C.11) Рада UNIMA має право вносити зміни в правила процедури.

III.D) ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ, ПРЕЗИДЕНТ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР І СКАРБНИК (СТАТУТ: §3.C)
III.D.1) Член Виконавчого комітету обговорює і приймає рішення відповідно до його компетентності в інтересах УНІМА, а не як представник своєї країни.
III.D.2) Виконавчий комітет збирається, принаймні один раз на рік і має право приймати рішення, якщо, присутні хоча б третина його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів. Якщо голосування не дало результатів, Президент має вирішальний голос.
III.D.3) Чергове засідання Виконавчого комітету скликається Генеральним секретарем за згодою з Президентом. Спеціальне засідання Виконавчого комітету може бути скликане Генеральним секретарем, якщо Президент вважатиме за необхідне, або за бажанням принаймні однієї третини членів Виконавчого комітету.
III.D.4) Виконавчий комітет приймає рішення про дату і місце засідання. Генеральний секретар скликає нараду, після консультацій і схвалення президента.
III.D.5) У відсутності Президента будь-якої комісії, незалежно від  причини, такий президент тимчасово або постійно буде призначений Виконавчим комітетом якомога швидше. Якщо це неможливо, Комісія може зробити призначення спільно з Генеральним секретарем, до висунення постійного президента.
III.D.6) Між двома засіданнями Виконавчого комітету, генеральний секретар і / або Президент може ініціювати поштовий бюлетень з актуальних питань, якщо вони вважатимуть це за необхідне або якщо принаймні п'ять членів Виконавчого комітету цього вимагають.
III.D.7) Довіреність не може бути передана іншому члену Виконавчого комітету. Однак, відсутній член може брати участь у прийнятті рішень, спілкуючись письмово.
III.D.8) Засідання Виконавчого комітету не є публічними. Президент має право запрошувати інших осіб на засідання.
III.D.9) Жоден член Виконавчого комітету не може обіймати посаду протягом більш ніж трьох послідовних термінів.
III.D.10) Обов'язки Генерального секретаря:
1)  відповідає за роботу Секретаріату UNIMA;
2) повинен бути у постійному контакті з президентом;
3) має право підписувати щоденну кореспонденцію (питання, розглянуті як Генеральним секретарем і Президентом повинні бути підписані обома);
4) щорічно звітує перед Виконавчим комітетом про роботу Секретаріату;
5) підтримує контакти з національними центрами, представництвами, комісіями та міжнародними групами;
6) координує всю діяльність UNIMA, управляє публічною інформацією, підтримує список членів, зберігає архіви в порядку;
7) несе відповідальність за організацію та підготовку конгресів, рад та зустрічей виконавчого комітету, на який готує порядок денний;
8) призначає, перед кожним конгресом і кожним засіданням Ради, бюро реєстрації.
III.D.11) Обов'язки скарбника:
1) курирує активи UNIMA;
2) представляє щорічний бюджет на затвердження Виконавчого комітету;
3) завідує фінансами UNIMA і звітує в Конгресі, в Раді і Виконавчому комітету на кожній нараді;
4) управляє процесом збору коштів для UNIMA.
III.D.12) Президент, Генеральний секретар і скарбник, як правило, виконують свою роботу на добровільній основі. Виплата винагороди можлива за рішенням Конгресу.

III. Е) Аудиторська комісія (Статут: §3.d)
III.E.1) Аудиторська комісія має дві ролі: вона дає свій висновок про фінансові дії Генерального секретаря, і розглядає рахунки, квитанції, заяви про доходи та витрати. Може залучати для  допомоги фахівця.
III.E.2) За згодою Президента Аудиторської комісії, кожен з її членів має право перевіряти в будь-який час бухгалтерські книги, і бути в курсі використання фінансів UNIMA.

III F) Національні центри та представництва (Статут: §3.e)
III.F.1) Кожен член UNIMA повинен бути зареєстрований у своєму Національному центрі, але Генеральний секретар може за особливих обставин, приймати заявки, зроблені безпосередньо в Секретаріат.
III.F.2) Національні центри і представники повинні передавати всю інформацію про UNIMA та публікації своїм членам.
III.F.3) Національні центри і представники повинні надавати звіт про свою діяльність Генеральному секретарю на початку кожного календарного року (першого січня). Вони також повинні інформувати Генерального секретаря про нових членів та тих, що вибули.
III.F.4) Національні центри і представники повинні активізувати обмін між національними центрами, що поділяють регіональні або культурні інтереси, ці центри можуть утворювати міжнародні групи. Відповідальні особи цих груп повинні інформувати Виконавчий комітет, особливо генерального секретаря про всю їх діяльність.

IV - офіційна назва, головний офіс і юридичне представництво (Статут: § 4)

IV. 1) назвою Національного центру є: «UNIMA + назва країни» Виконавчий комітет має право прийняти інші імена для Національного центру, якщо він визнає це необхідним і прийнятним .
IV.2) логотип і назва UNIMA (Міжнародна Спілка діячів театру ляльок) не можуть бути використані без письмового дозволу Генерального секретаря.
IV.3) Постійний головний офіс UNIMA не обов'язково повинен бути в країні або місці проживання Генерального секретаря.
 IV.4) Головний офіс UNIMA знаходиться   у Шарлевіль-Мезьєрі.
IV.5) Генеральний секретар може вибрати місце знаходження свого  офісу.

V  - офіційні мови UNIMA (Статут: § 5)

V.1) Приймаючий Національний центр конгресів, Ради або засідання Виконавчого комітету повинен вирішити спільно з Генеральним секретарем, які мови будуть використовуватися, щоб забезпечити перекладачів для забезпечення необхідної вербальної комунікації.
V.2) Офіційна інформація від Генерального секретаріату буде опублікована, принаймні на трьох офіційних мовах UNIMA.

VI - ФІНАНСИ (Статут: § 6)

VI.1) Кожний конгрес визначає членські внески у згоді з національними центрами і прямими членами Генерального секретаріату на чотири роки після Конгресу.
VI.2) Членські внески національних центрів і прямих членів повинні бути перераховані на банківський рахунок UNIMA до  31 березня кожного року.
VI.3) У виняткових випадках Національний центр може просити Генерального секретаря о скороченні або затримки в оплаті його збору. Генеральний секретар може дозволити новому Національному центру використовувати свої внески для того, щоб утвердитися в протягом обмеженого періоду часу. У будь-якому випадку будь-яке рішення щодо затримки внесків, тривалістю більше 12 місяців, має отримати схвалення Виконавчого комітету.
VI.4) в будь-якій країні, де не існує Національного центру, індивідуальний член направляє повний членський внесок Генеральному секретарю безпосередньо, або через представника. Конгрес приймає рішення про розмір прямих членських внесків.

Підписано в Дордрехті (Нідерланди) - 25 червня 2010
Президент, Даді PUDUMJEE
Генеральний секретар Жак Трюдо
Президент Статуту Комісії, Кнут ALFSEN

0
0
0
s2sdefault

Розміщення інформації на сайті UNIMA-УКРАЇНА

Для розміщення Вашої інформації (текст та/або медіа-матеріали) на сайті UNIMA-Україна надішліть її на електронну адресу unima.ua@gmail.com з поміткою "новина", "публікація", "вакансія", "резюме", "фестивалі" або "театри України".

Ми обов'язково розмістимо інформацію у відповідному розділі.